Milieu & Energie

Met het oog op de integratie van een milieuaanpak in elk van zijn projecten (ecoconstructie, ecomanagement, comfort en gezondheid) beschikt, TPF Engineering over expertise in de overeenkomstige technieken langs de volgende hoofdlijnen :

  • Advies en bijstand in het kader van vergunningen en milieugerelateerde kwesties.
  • EPB-adviseur (Energie Prestaties en Binnenklimaat) in de drie gewesten, voorbereiding van het aanvraagdossier, opvolging van de procedure, contacten met de autoriteiten.
  • Energie-audits.
  • Dynamische energiesimulatie van het gebouw.
  • Studies over waterstromen en hergebruik.
  • Expertise op het gebied van warmtekrachtkoppeling, zonne-energie en waterstof.
  • Gebruik van technieken met een hoge milieukwaliteit (HEQ) zoals geothermische energie, warmtepompen, biomassa, adiabatische koeling, fotovoltaïsche cellen, ...
  • Terugwinning van regenwater, recycling van afvalwater.

Meer informaties ?

Neem contact met ons op!