Ons team

Multidisciplinariteit, diversiteit, verantwoordelijkheid, een luisterend oor en zin voor initiatief.

Dit zijn slechts enkele kenmerken van de teams die TPF Engineering inzet voor de projecten die haar worden toevertrouwd. Sinds zijn oprichting heeft TPF Engineering zijn groei gebaseerd op het dynamisme van zijn medewerkers, op hun capaciteiten om hun vaardigheden in synergie te brengen en op hun zin voor innovatie en openheid van geest.

Samen willen we bouwen aan een betere wereld.

​​​​​​​​​​​​​​Om de projecten van zijn klanten zo goed mogelijk uit te voeren en de uitdagingen die ons te wachten staan samen tot een goed einde te brengen, is TPF Engineering georganiseerd in 3 grote afdelingen:

  • De afdeling ‘Bouw’, gespecialiseerd in de uitwerking en het beheer van projecten (Project en Construction management) en in het bijzonder gebouwen, de industriële en energiesector en de logistieke en distributiesector. Zij is ook gespecialiseerd in de volgende gebieden: Architectuur & Engineering, Consulting, Advies inzake voedselhygiëne, ... 
  • De afdeling ‘Stabiliteit en burgerlijke bouwkunde’ houdt zich bezig met grote infrastructuur-, bouw-, onderhouds- en mobiliteitswerken.
  • De afdeling 'Speciale technieken’ voert alle technische oplossingen door die moeten instaan voor het comfort en het welzijn van de gebruikers (HVAC, elektriciteit, sanitair, brandbeveiliging, hefapparatuur, milieu en energie, enz.)
Equipe

De directie van TPF Engineering

Duurzame ontwikkeling en veerkracht zijn de twee prioriteiten die ik met TPF Engineering in al onze projecten wil inbrengen. Ik werk graag met een kwaliteitsvol multidisciplinair team om de beste resultaten voor onze partners te bereiken, om de levenskwaliteit van de bevolking en de toekomstige generaties te verbeteren.

Dankzij onze ervaring voorzien we gevoelige sectoren zoals Defensie, banken, farmaceutische groepen en de voedingsindustrie van professionele oplossingen die de veiligheid, de vertrouwelijkheid en het succes van hun projecten garanderen. Naast de hoge kwaliteitseisen die deze sectoren stellen, innoveren wij ook en sluiten wij aan bij de milieu- en energiedoelstellingen van de toekomst.

Erwin
Vangenechten
  • Bestuurder-Directeur van de afdeling « Building »

Het werk van stabiliteitsingenieurs houdt een verantwoordelijkheid in, niet alleen tegenover de opdrachtgever, maar ook tegenover de samenleving als geheel. Het moet levensvatbaar en duurzaam zijn, ecologisch verantwoord, economisch, vaak innovatief en denken aan de toekomstige generaties.

Deze eisen, die vaak samen een wonder vormen, zijn de constante zorg van ons beroep.

Jean-Michel
Frenay
  • Directeur van de afdeling « Stabiliteit en Burgerlijke bouwkunde »

Ik maak deel uit van het team van ingenieurs dat de uitbreiding van de metro ontwerpt. Openbaar en collectief vervoer is een duurzaam antwoord op de mobiliteitsproblemen waarmee steden worden geconfronteerd.

Door mee te werken aan de ontwikkeling ervan, krijg ik het gevoel dat ik op lokaal niveau iets doe om de koolstofemissies te verminderen en de toestand van de planeet te verbeteren.

Alessandra
Pace
  • Adjunct-directeur van de cel Stabiliteit gespecialiseerd in gebouwen

Het ontwerpen van kwaliteitsvolle, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuren is volgens mij essentieel voor de levenskwaliteit van de burgers en voor de economische ontwikkeling van onze regio's.

Daaraan bijdragen als ingenieur is iets waar ik trots op ben maar het is ook een persoonlijk engagement dat aansluit bij mijn waarden.

Frédéric
Detandt
  • Adjunct-directeur van de cel Stabiliteit gespecialiseerd in Burgerlijke bouwkunde

TPF Engineering is een marktleider in de sector van de energieprestatie van gebouwen en op het vlak van innovatieve oplossingen voor een duurzame maatschappij die zuinig omspringt met haar hulpbronnen en het milieu beschermt.

Die visie en die waarden vormen de basis van de Maatschappelijke en Ecologische Verantwoordelijkheid van ons studiebureau. Ik draag mijn steentje bij aan het strategisch beheer van TPF Engineering om die doelstellingen te bereiken.

 

Yvan
Mayeur
  • Head of Business Unit Belgium TPF Engineering & TPF Utilities