TPF Group

TPF Group, opgericht in het kader van de groeistrategie van onze internationale activiteiten, verenigt alle entiteiten die, door fusies, overnames of de oprichting van nieuwe activiteiten, zijn toegetreden tot het netwerk van TPF Engineering tot een georganiseerd geheel dat ons in staat stelt de projecten van onze klanten optimaal uit te voeren op de vijf continenten.

Oorspronkelijk waren de voornaamste activiteiten van TPF gefocust op energie en Third-Party Financing, met als centrale uitgangspunt de energetische optimalisering van gebouwen.

Om aan de vraag van zijn klanten tegemoet te komen en zijn werkterrein uit te breiden, breidde de onderneming vervolgens snel uit naar de sectoren bouwkunde, infrastructuur en openbare werken.

In de loop der jaren heeft de TPF-groep zich achtereenvolgens in Europa, Azië, Afrika en Amerika uitgebreid via een reeks overnames om een internationaal erkende speler te worden op zijn werkterreinen.

TPF behoort vandaag tot de belangrijkste multidisciplinaire bedrijven die actief zijn in de volgende sectoren :

  • gebouwen

  • transportinfrastructuur

  • water en energie

In de loop van haar ontwikkeling heeft TPF haar expertises ontplooid in een brede waaier van aanverwante vakgebieden, waaronder:

  • Uitvoering van sleutelklare projecten.
  • Exploitatie en onderhoud van technische installaties in de energie- en de watersector.
  • Ontwikkeling, uitvoering en investering in projecten in de sector van de hernieuwbare energie, eventueel in combinatie met het beheer van bijhorende investeringssfondsen.
  • Kwaliteitscontrole van materialen en bouwwerken.
  • Deelnemingen in snelwegconcessies.
  • Ontwikkeling van onroerend goed.

Met haar tientallen filialen en bijkantoren, die actief zijn in niet minder dan 45 landen, heeft TPF haar ambities kunnen verwezenlijken om zich als toonaangevende speler te positioneren op de markten en ondertussen ook bij te dragen aan de wereldwijde duurzame ontwikkeling.

national bank of poland