Onze geschiedenis

In 1991 richtte, Thomas Spitaels, een jonge ingenieur met een diploma van de ULB, in Brussel de groep TPF op.

In het begin draaien de voornaamste activiteiten van de jonge onderneming rond energie en Third Party Financing, indertijd een heel vernieuwend concept (waar het bedrijf overigens zijn naam aan te danken heeft). Al snel ontwikkelt het bedrijf expertise op het vlak van bouw- en infrastructuurwerken.

De eerste projecten waar de jonge onderneming aan meewerkt, zijn succesvol en het team wordt al snel versterkt om die eerste uitdagingen van een groeiend bedrijf het hoofd te bieden.

Zo telt TPF aan het einde van dat eerste jaar van haar bestaan al bijna 25 medewerkers.

house of europe

De oprichters van de groep TPF zijn van mening dat het bedrijf, om de toekomstige uitdagingen in de bouw- en infrastructuursector het hoofd te bieden, zich moet uitbreiden, nieuwe vaardigheden en nieuwe Belgische vestigingen nodig heeft.

Om deze kritische massa te bereiken en over dit essentiële netwerk van expertises en middelen te beschikken, ontwikkelt TPF een doordachte strategie van fusies en overnames en de oprichting van bedrijven. Daarmee gaan een tiental nieuwe entiteiten in België, waaronder ook ons filiaal TPF Engineering, deel uitmaken van wat de groep TPF zal worden.

TPF Engineering vormt de multidisciplinaire Belgische engineeringpijler van de groep TPF.

Sinds zijn oprichting heeft het filiaal zich verder ontwikkeld op de markt van de bouw en renovatie van infrastructuur, van industriële gebouwen en prestigeprojecten in de secundaire en de tertiaire sector.

house of europe

Vanaf 1999 voerde TPF een beleid om haar activiteiten in andere Europese landen uit te breiden. Dankzij de expertise en referenties van de Belgische ondernemingen worden nieuwe projecten binnengehaald in die buurlanden.

Om ze tot een goed einde te brengen, zet TPF haar groeistrategie op continentale schaal voort met de overname tussen 1999 en 2016 van een twintigtal nieuwe entiteiten in Frankrijk, Roemenië, Portugal, Oekraïne, Spanje en Polen.

house of europe

Openheid, luisteren, interculturaliteit en diversiteit maken sinds de oprichting deel uit van het karakter van TPF. Na haar uitbreiding op het Europese continent spreekt het dan ook voor zich dat de groep TPF haar groei vastberaden en enthousiast verderzet op andere continenten.

Technische prestaties, duurzaamheid, veerkracht, comfort van de gebruikers ... bij de projecten wordt vaak gestreefd naar dezelfde grote doelstellingen, en de expertise die de groep TPF heeft opgedaan weet nieuwe klanten in Azië, Afrika en vervolgens Amerika te overtuigen.

Vol vertrouwen in haar ontwikkelingsmodel zet de groep TPF haar groei verder met de overname en de oprichting van nieuwe kantoren in die werelddelen.

Vandaag zijn we een gemeenschap van 4990 medewerkers met 43 verschillende nationaliteiten, die 25 verschillende talen spreken.

 

picard